Redobândirea permisului de conducere

Înainte de a explica procedura de redobândire a permisului de conducere, trebuie să facem diferența între următorii termeni:

  • Suspendarea permisului de conducere este suspendarea dreptului de a conduce și se face pe o perioadă limitată de timp, între 30 și 90 de zile;
  • Anularea permisului de conducere înseamnă desființarea documentului. Titularul acestuia rămâne definitiv fără permis de conducere, iar pentru a putea conduce din nou trebuie să obțină un nou permis de conducere.

Suspendarea permisului de conducere

Permisul vi se poate suspenda din cauza unui simplu moment de neatenție. De exemplu: la neacordare priorității, la necedarea trecerii acolo unde aveați indicator de cedează trecerea, în cazurile în care ați avut un accident ușor, sau la o alcoolemie de până la 0.80 mg/l, care nu a cauzat un accident.

Dacă vi s-a suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de 60 sau 90 de zile, puteți solicita reducerea perioadei de suspendare aplicată dacă îndepliniți următoarele condiții – art. 221 Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002:

a) ați fost declarat admis la testul de cunoaștere a regulilor de circulație;

b) aveți vechime în conducere cel puțin un an înaintea săvârșirii faptei;

c) în ultimii 3 ani de la data săvârșirii faptei pentru care solicitați reducerea suspendării nu ați beneficiat de o altă reducere a perioadei de suspendare;

d) în ultimii 2 ani de la data constatării faptei nu ați avut suspendat dreptul de a conduce.

Pentru reducerea perioadei de suspendare, după promovarea testului de cunoaștere a regulilor de circulație, trebuie să vă prezentați la unitatea de poliție unde vi s-a eliberat permisul de conducere cu următoarele documente:

  1. Actul de identitate (original+copie);
  1. Procesul-verbal (original+copie);
  1. Chitanța de plată a amenzii (original+copie);
  1. Dovada reținerii permisului de conducere (original+copie);
  1. Dovada promovării testului de cunoaștere a regulilor de circulație;
  1. Ccererea de reducere a perioadei de suspendare.

Nu puteți beneficia de reducere – art. 221 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 – dacă:

a) perioada de suspendare inițială a fost majorată;

b) ați cumulat, din nou, 15 puncte de penalizare în următorul an (12 luni) de la data expirării ultimei suspendări a permisului de conducere;

c) ați fost implicat într-o tamponare fiind sub influența alcoolului (sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat), iar fapta nu constituie infracțiune;

d) suspendarea permisului de conducere a fost dispusă pentru nerespectarea regulilor de circulație la calea ferată.

Testarea cunoștințelor privind regulile de circulație este obligatorie în următoarele cazuri:

1. la conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului (sub 0,4 mg/l alcool pur în aerul expirat) – art. 106 alin. (1) lit. a) O.U.G. nr. 195/2002;

2. la tamponarea rezultată din nerespectarea regulilor privind neacordarea de prioritate, depășirea neregulamentară sau trecerea pe culoarea roșie a semaforului – art. 106 alin. (1) lit. a) O.U.G. nr. 195/2002;

3. În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, iar procurorul a dispus clasarea ori renunțarea la urmărirea penală, sau instanța a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei – art. 106 alin. (1) lit. b) O.U.G. nr. 195/2002;

4. La solicitarea reducerii perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce – art. 106 alin. (1) lit. c) O.U.G. nr. 195/2002.

Dacă nu vă prezentați la test sau dacă nu promovați testul, în cazul punctelor 1, 2, 3, perioada de suspendare se majorează cu 30 de zile. Testul are 15 întrebări, iar pentru promovarea acestuia trebuie să răspundeți corect la minim 13 întrebări.

Acest examen se poate susține oricând doriți, săptămânal, și este gratuit. Important este faptul că examenul poate fi susținut doar pe perioada suspendării și se programează numai la sediul de poliție care a eliberat permisul. Actele necesare sunt cartea de identitate și dovada de conducere. Foarte important este să NU rupeți dovada de conducere chiar dacă a expirat perioada de valabilitate, sau chiar dacă pe ea nu este specificat termenul de valabilitate, deoarece fără această dovadă nu veți putea susține examenul și nici nu veți mai putea ridica permisul. În cazul în care ați pierdut dovada, aveți nevoie de o declarație notarială, pe proprie răspundere, referitoare la pierderea ei.

Anularea permisului de conducere

Atunci când vi s-a anulat permisul de conducere pentru săvârșirea unor fapte prevăzute la art. 114, alin 1 din OUG 195/2002, aveți posibilitatea să redobândiți dreptul de a conduce autovehicule, respectiv să obțineți un nou permis de conducere. Acest lucru este posibil numai în situația în care îndepliniți una din condițiile art. 116 din OUG 195/2002 alin. (1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre situaţiile următoare:

a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;

b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;

c) a intervenit amnistia;

d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.

Așadar, pentru redobândirea permisului de conducere care a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare, solicitantul se poate prezenta la examen pentru obținerea unui nou permis dacă a intervenit una din situațiile prezentate anterior (art. 116 alin. 1 lit. a,b,c,d din OUG 195/2002). Daca persoana în cauză îndeplinește condițiile precizate în art. 116 din OUG 195/2002, el se poate prezenta la o școală de șoferi autorizată pentru înscrierea la cursuri în vederea redobândirii permisului anulat.

Întocmirea dosarului pentru prezentarea la examenul de redobândire al permisului de conducere, presupune necesitatea următoarelor documente:

  • cerere tip de prezentare la examen, completată și semnată personal de solicitant;
  • fișa de școlarizare completată cu datele personale ale solicitantului, care va cuprinde pe verso și avizul medical;
  • avizul psihologic;
  • certificat de cazier judiciar;
  • fișa deținătorului permisului de conducere – taxa de examinare;
  • copie act de identitate;
  • copie act studii;
  • copia hotărârii judecătorești de condamnare, cu mențiunea definitivă;
  • dovada anulării permisului de conducere anterior, eliberată la cererea solicitantului, de către Inspectoratul Județean de Poliție care a depus anularea permisului.

Depunerea dosarului cu toate documentele mai sus menționate se face personal de către titular, având asupra sa actul de identitate în original, la ghișeul DRPCIV/SRPCIV (Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor) unde solicită să fie examinat.

Examenul pentru redobândirea permisului anulat, respectiv pentru obținerea unui nou permis de conducere, se desfășoară prin susținerea probei teoretice și practice în funcție de categorie, conform procedurii din Regulamentul de aplicare al OUG 195/2002.

#redobandireapermisuluideconducere #suspendareapermisuluideconducere #anulareapermisuluideconducere #reducereaperioadeidesuspendare #testulderedobandirepermis #dosarpentruredobandireapermisuluideconducere

Ai o problemă juridică?

Apelează cu încredere la doamna avocat Raicu Ionica pentru a găsi soluțiile juridice și legale pentru tine.

Scrie pe whatsapp
Suntem aici pentru a te ajuta
Bun venit pe site! Cum te putem ajuta?