Cum puteți obține dreptul de proprietate asupra unui bun imobil pe care l-ați deținut anterior?

Știați că puteți dobândi dreptul de proprietate asupra unui bun imobil în situația în care l-ați stăpânit cel puțin o perioadă de timp de 10, 20 sau 30 de ani?

În perioada regimului comunist din România, între anii 1947-1989, au fost adoptate o serie de acte normative prin care au fost interzise tranzacțiile privitoare la terenuri, între persoanele fizice. Prin legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului şi a localităţilor urbane şi rurale, precum şi Legea nr. 59/1974 privitoare la fondul funciar, terenurile au fost scoase din circuitul civil, singura lor modalitate de dobândire recunoscută fiind moştenirea legală.

În ciuda acestor legii, oamenii au continuat totuși să înstrăineze proprietatea terenurilor, însă nu printr-un act autentic, ci prin chitanțe scrise de mană. Totuși, aceste chitanțe de mână încheiate între vânzător și cumpărător nu reprezintă titlu de proprietate. Deşi cumpărătorul s-a comportat faţă de terenul “cumpărat” ca un adevărat proprietar, din punct de vedere legal, acestuia i-a lipsit înscrisul care să demonstreze că şi în acte este un adevărat proprietar.

Tocmai situaţiile mai sus descrise reprezintă “temeiul”, “motivarea în fapt” a acţiunilor declanşate de “cumpărătorii” prin chitanţele de mână pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilelor-terenuri prin uzucapiune.

Așasar se poate dobândi drept de proprietate asupra unui bun imobil în situația în care l-ați stăpânit cel puțin o perioadă de timp de 10-20 sau 30 de ani, fără să aveți un înscris prin care să dovediți că sunteți proprietar.

Dacă si dumneavoastră vă regăsiți într-o situație asemănătoare, nu ezitați să ne contactați telefonic la nr. de tel: 0721 219 108 sau pe adersa de e-mail: avocat@raicuionica.ro.

Ai o problemă juridică?

Apelează cu încredere la doamna avocat Raicu Ionica pentru a găsi soluțiile juridice și legale pentru tine.

Scrie pe whatsapp
Suntem aici pentru a te ajuta
Bun venit pe site! Cum te putem ajuta?