Cum se calculează pensia alimentară

Așa cum am mai spus și în articolul despre divorț, destrămarea căsniciei este un subiect foarte sensibil, mai ales atunci când sunt implicați și copii. Probabil cel mai greu pas în procesul de finalizare a divorțului, după ce instanța a pronunțat desfacerea căsătoriei, este decizia de încredințare a copiilor.

Pensia alimentară (numită oficial, pensie de întreținere minor) reprezintă obligația părintelui necustodian (sau a părintelui custodian nerezident) în favoarea copilului, stabilită în urma pronunțării unei sentințe de divorț sau în urma separării unor părinți necăsătoriți. Acest tip de obligație este general valabilă în lume pentru părinții divorțați.

Ambii părinți trebuie să înțeleagă că pensia de întreținere este un drept al copilului, nu al părintelui care îl crește.

Stabilirea pensiei de întreținere

Instanța de judecată va stabili, prin hotărârea de divorț, contribuția fiecărui părinte la cheltuielile necesare pentru creșterea, educarea și pregătirea copilului, obligând părintele căruia nu i s-a încredințat copilul la plata unei sume fixe pentru întreținerea minorului către celălalt părinte sau persoanei căreia i-a fost încredințat minorul.

Pentru stabilirea pensiei de întreținere, instanța are în vedere asigurarea minorului cu un venit lunar minim.

În stabilirea cuantumului pensiei de întreținere se ține cont, în principal, de veniturile părintelui căruia nu i-a fost încredințat copilul. Iar în cazul în care sunt minori dintr-o altă căsătorie ulterioară sau minori aflați în întreținere în momentul curent, se ține cont și de aceste aspecte.

Orele suplimentare, indemnizațiile de deplasare, de transfere, de concediere, salariile compensatorii pentru siponibilizare sunt venituri întâmplătoare, acestea nu se iau în considerare la calcularea cuantumului pensiei de întreținere.

Cuantumul pensiei în funcție de numărul de copii aflați în întreținere:

    • 1/4 din venit pentru un copil;
    • 1/3 din venit pentru 2 copii;
    • 1/2 din venit pentru 3 sau mai mulți copii.

Până când va primi copilul pensia de întreținere?

Pensia de întreținere este datorată până la vârsta de 18 ani, dar dacă minorul dorește să dea admitere într-o instituție de învățământ superioară, acesta poate continua să primească pensia de întreținere până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

Se poate majora/micșora pensie de întreținere?

Da, acest lucru este posibil pe tot parcursul timpului, în funcție de creșterea/scăderea veniturilor părintelui obligat la plata pensiei de întreținere pentru minor. Acest lucru se poate realiza printr-o hotărâre a instanței. Trebuie să se facă dovada creșterii/scăderii veniturilor celuilalt părinte. Această acțiune se depune la Judecătorie.

Această cerere de schimbare a cuantumului pensiei de întreținere este scutită de taxă de timbru.

Ce se întâmplă dacă părintele obligat la plata pensiei, prin rea-credință, nu își mai exercită obligația?

Neplata cu rea-credință constituie infracțiunea de abandon de familie. Conform Codului Penal, neplata cu rea-credință a pensiei de întreținere stabilită pe cale judecătorească se pedepsește cu închisoare de la unu la trei ani sau cu amendă. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

Este posibilă renunțarea la pensia de întreținere?

Acest lucru este posibil doar dacă s-a constatat că posibilitățile materiale ale părintelui care a renunțat la pensia almentară sunt suficiente pentru a asigura copilului cele mai bune condiții de trai.

Cum pot plăti pensia de întreținere în natură?

Conform art. 530 din Codul Civil: „obligaţia de întreţinere se execută în natură prin asigurarea celor necesare traiului şi, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională. Dacă obligaţia de întreţinere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanţa de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreţinere, stabilită în bani”.

Așadar, părintele plătitor de pensie poate să nu mai trimită lunar banii, ci să stabilească, dacă este posibil, cu celălalt părinte o listă cu obiectele, alimentele sau celelalte lucruri de care are nevoie copilul, în cuantumul unei sume calculată tot în instanţă. La acest capitol se încadrează hainele, mâncarea, tratamentul medical, taxele școlare, rechizitele sau celelalte cheltuieli de care beneficiază doar minorul aflat în întreținere. Însă, pentru ca acest lucru să fie posibil, părintele plătitor trebuie să facă dovada că părintele căruia i-a fost încredințat copilul folosește pensia de întreținere pentru altceva decât nevoile copilului și o consumă pentru într-un mod necorespunzător.

Pentru a vă asigura că procesul de calculare a pensiei alimentare este realizat în mod corect, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 0721 219 108 sau la adresa de e-mail: avocat@raicuionica.ro.

#pensiaalimentara #divort #intretinereaminorului #pensiadeintretinere

Ai o problemă juridică?

Apelează cu încredere la doamna avocat Raicu Ionica pentru a găsi soluțiile juridice și legale pentru tine.

Scrie pe whatsapp
Suntem aici pentru a te ajuta
Bun venit pe site! Cum te putem ajuta?