Termenul limită pentru contestarea amenzii Covid-19: 02.06.2020

Dacă ați fost sancționat contravențional pe perioada stării de urgență, considerăm că următoarele informații vă sunt absolut necesare, în cazul în care doriți sa contestați sancțiunea.

Este important de reținut faptul că, amenzile pot fi contestate chiar daca au fost platite, integral sau parțial.

Cu privire la competența instanței de judecată care va decide asupra plângerii contravenționale, această competență se va determina în funcție de locul săvârșirii contravenției.

Un aspect important în specificitatea amenzii contravenționale aplicate pe perioada stării de urgență, este că termenul de contestare nu curge de la momentul primirii procesului verbal de contravenție (adică momentul savârșirii faptei sau momentul comunicării prin poștă), ci, acest termen va curge de la data încetării stării de urgență, respectiv, de la data de 15.05.2020.

Cu privire la termenul limită până la care persoanele îndreptățite se pot adresa instanței de judecată, acest termen este reprezentat de data de 02.06.2020. După cum se observă, termenul limită este mai lung decât termenul de 15 zile prevăzut de lege. Acest fapt este datorat modului de calcul al termenelor procedurale, neincluzându-se prima și ultima zi și nici ultima zi daca acea zi cade într-o zi nelucrătoare.

Considerăm important acest aspect, întrucât, depunerea contestațiilor după acest termen atrage respingerea acțiunilor ca fiind formulate peste termenul admis de lege.

Rezultă că:

    • Declararea ca neconsitutionale, de către CCR, a amenzilor aplicate pe perioada stării de urgență, nu îi scutește pe contravenienți de plata efectivă a acestora.
    • Pentru a nu plăti amenda, trebuie ca aceasta să fie contestată la instanța de judecată, în caz contrar, veți fi obligat la plata acesteia.
    • Momentul de la care începe să curgă termenul pentru depunerea plangerii contravenționale, este momentul încetării stării de urgență, adica, data de 15.05.2020.
    • Calcularea termenului se face fără includerea primei și ultimei zile și cu prelungirea ultimei zile daca aceasta cade într-o zi nelucrătoare.
    • Ultima zi pentru a vă putea adresa instantei de judecată, este data de 02.06.2020.

Nu uitați, termenul limită este 02.06.2020!

Daca aveți o situație similară, pentru a vă asigura că ați înteles ce este de făcut, nu ezitați sa ne contactați la numărul de telefon 0721.219.108 sau la adresa de e-mail: avocat@raicuionica.ro.

De asemenea, vă putem ajuta în susținerea tuturor demersurilor pentru anularea amenzii în instanță.

#amenda #contraventionala #covid19 #plangere #covid #contestatie #coronavirus

Ai o problemă juridică?

Apelează cu încredere la doamna avocat Raicu Ionica pentru a găsi soluțiile juridice și legale pentru tine.

Scrie pe whatsapp
Suntem aici pentru a te ajuta
Bun venit pe site! Cum te putem ajuta?