Neplata pensiei de întreținere (pensie alimentară). Ce e de făcut?

În primul rând, trebuie să cunoaștem aspectele referitoare la calitatea dumneavoastră:

1) Dacă sunteți persoana îndreptățită la a primi pensia de întreținere pentru minor sau,

2) Dacă sunteți persoana obligată la a plăti pensia de întreținere pentru minor.

1) În cazul în care sunteți persoana întreptățită la a primi pensia de întreținere pentru minor și nu ați primit indemnizația de la partea care a căzut în pretenții

Cu privire la acest aspect, vom trasa în câteva rânduri, câteva chestiuni generale, pentru a înțelege mai bine anumite aspecte cu privire obligația de întreținere a minorului.

După cum ați observat, am folosit denumirea de persoană și nu de părinte, întrucât, obligația de întreținere poate fi stabilită nu numai în sarcina părintelui în urma divorțului, dar și în sarcina persoanelor care adoptă ori sunt rude cu minorul (bunici, nepoți, frați surori), sau sunt alte persoane prevăzute de lege.

Este bine de știut faptul că, pensia de întreținere reprezintă un drept al minorului și o obligație pentru părintele care trebuie să o plătească. Obligație ce este stabilită de instanța de judecată în baza unei hotărâri judecătorești.

În cazul în care nu este respectată această obligație, sunteți îndreptățit/ă să sesizați organele abilitate prin formularea unei plângeri prealabile (în termen de maxim 3 luni), urmând a se dispune ulterior (daca este cazul) tragerea la răspundere penală a persoanei care nu își execută obligația, pentru săvârșirea infracțiunii de abandon de familie, infracțiune prevăzuta la art. 378 Cod Penal.

Este important să cunoașteți că termenul de 3 luni în care sunteți îndretățit/ă să depuneți plangerea prealabilă începe să curgă de la mai multe momente (vezi art. 296 Cod procedură penală).

De asemenea, aveți posibilitatea de a apela la procedura de executare, în cazul în care aveți o hotărâre judecătorească sau un alt titlu executoriu, precum un acord notarial încheiat cu cealaltă parte. Procedura executării titlului, necesită o abordare mai specială. Este absolut necesară cunoasterea veniturilor persoanei împotriva căreia se îndreaptă executarea, întrucât în caz contrar există riscul ca aceasta să fie insolvabilă, iar dumneavoastră să vă rămână în sarcină și cheltuielile prilejuite cu executarea silită.

2) În cazul în care sunteți persoana obligată la plata pensiei de întreținere pentru minor și nu v-ați îndeplinit obligația.

După cum ați observat mai sus, am prezentat anumite riscuri la care sunt supuse persoanele în sarcina cărora a fost stabilită obligația de plată a pensiei de întreținere, în cazul de neconformare.

Riscurile prezentate sunt atât de natura pecuniară, cât și de natură penală. Așa cum am arătat, referitor la infracțiunea de abandon de familie, textul de lege prevede că Neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, pentru o pensie de întreținere, stabilite pe cale judecătorească constituie infracțiune potrivit art. 378 din Codul penal și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amnenda”

Nu întotdeauna, dacă s-a formulat o plângere penală, înseamnă și că aceasta este întemeiată sau că persoana împotriva căreia a fost formulată este și vinovată, per a contrario, daca există suficiente probe în defavoarea subiectului activ al presupusei fapte, ar exista chiar riscul unei condamnări.

În cazul în care deja a fost formulată o plângere împotriva dumneavoastră și nu cunoașteți ce urmează să faceți, vă recomandăm o încercare de rezolvare a situației pe cale amiabilă ori să apelați la un avocat pentru a vă îndruma ori chiar asista sau reprezenta.

Informațiile prezentate sunt strict informative, sfatul nostru este de a apela la un avocat pentru o soluționare căt mai avantajoasă.

Daca aveți o situație similară, pentru a vă asigura că ați înteles ce aveți de făcut, nu ezitați sa ne contactați la numărul de telefon 0721.219.108 sau la adresa de e-mail: avocat@raicuionica.ro.nnDe asemenea, vă putem ajuta atât în susținerea unor demersuri în instanță, cât și în demararea unor proceduri de mediere cu partea adeversă.

#neplata #pensie #alimentara #intretinere #minor #infractiune #abandon #de #familie #avocat

Ai o problemă juridică?

Apelează cu încredere la doamna avocat Raicu Ionica pentru a găsi soluțiile juridice și legale pentru tine.

Scrie pe whatsapp
Suntem aici pentru a te ajuta
Bun venit pe site! Cum te putem ajuta?