Ajutorul public judiciar în materie civilă

Persoanele cu venituri reduse sau fără venituri pot beneficia de servicii avocațiale gratuite în anumite condiții, prevazute de legea de organizare a avocaturii (Lg. 51/1995, articolele 68-68 indice 4) și de OG 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Ce este ajutorul public judiciar?

Conform art. 1 din OUG. 50/2008: ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.

Cine poate solicita ajutorul public judiciar?

Art. 4 din prezenta ordonanță ne spune că: poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, orice persoană fizică în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale.

Prin urmare, ajutorul public judiciar poate fi solicitat de orice persoană fizică care nu are fonduri suficiente/banii necesari susținerii unui proces în instanță sau pentru plata unei consultații juridice (acest lucru fiind valabil dacă o asemenea cheltuială ar pune în pericol întreținerea sa sau a familiei sale).

În ce constă ajutorul public judiciar?

Acordarea acestui ajutor, confort art. 6 al OUG 51/20018, consta în:

  • plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistenţă prin avocat;
  • plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;
  • plata onorariului executorului judecătoresc;
  • scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

Cine beneficiază de ajutorul public judiciar?

Art. 8 din OUG 51/2008 specifică faptul că:

  • Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.
  • Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.
  • Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.

Ajutorul public judiciar se poate acorda integral sau parțial, în funcție de posibilitățile materiale și veniturile obținute de către solicitant. Iar art. 9 al OUG 51/2008 ne aduce în vedere faptul că la stabilirea venitului se iau în calcul orice venituri periodice, precum salarii, indemnizaţii, onorarii, rente, chirii, profit din activităţi comerciale sau dintr-o activitate independentă şi altele asemenea, precum şi sumele datorate în mod periodic, cum ar fi chiriile şi obligaţiile de întreţinere.

Cui trebuie să ne adresăm pentru solicitarea acordării ajutorului public judiciar?

Pentru obținerea ajutorului public judiciar trebuie să te adresezi instanței competente pentru soluționarea cauzei în care se solicită ajutorul, adică instanței care este investită să îți soluționeze procesul. În situația în care instanța de judecată nu poate fi stabilită, atunci solicitantul va adresa cererea de ajutor public judiciar la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Așadar, în momentul în care aveți o problemă în instanță și aveți nevoie de un avocat dar nu vă permiteți să îl angajați iar pentru cazul dumneavoastră nu s-a găsit un avocat “pro bono”, atunci statul vă poate plăti unul.

Ai o problemă juridică?

Apelează cu încredere la doamna avocat Raicu Ionica pentru a găsi soluțiile juridice și legale pentru tine.

Scrie pe whatsapp
Suntem aici pentru a te ajuta
Bun venit pe site! Cum te putem ajuta?