Adopție copil. Care este procedura de încuviintare adopție copil?

În prezentul articol voi explica pașii necesari adopției unui copil în situația în care unul dintre parteneri (soț/soție) dorește să adopte copilul rezultat dintr-o relație precedentă a celuilalt partener (soț/soție). Astfel, vă pun la dispoziție câteva informații despre ce demersuri juridice ar trebui să facă persoana (adoptatorul) pentru a încheia cu succes acest proces.

Procedura încuviințării adopției nu este chiar atât de complicată pe cât pare, având în vedere, că dispozițiile aplicabile sunt: art. 451 – art. 474 C. civ., art. 47 – 51, art. 74 – art. 78 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției republicată cu modificările ulterioare.

Pe cale de consecință, dacă vă regăsiți în această situație, trebuie să știți că prin încuviințarea adopției, adoptatorul dobândește atât drepturi cât și obligații în ceea ce privește persoana adoptată (minorul).

Prin adopție se oferă protecție juridică atât copilului, cât și părintelui-adoptator. Adopția oferă șansa unei dezvoltări armonioase a copilului, reprezentând totodată un mecanism de ușurare a eforturilor părintelui adoptator care dorește să își sprijine copilul în deplinătatea calităților sale. Totodată, adopția reprezintă cel mai evident act de iubire. De fiecare dată, prin prisma experiențelor altor adoptatori s-a constatat că aceasta aduce beneficii tuturor părților implicate.

☝Înainte de toate, trebuie să cunoașteți faptul că părinții biologici trebuie să se adreseze Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în a cărei rază teritorială domiciliază aceștia. Această procedură este necesară în vederea emiterii unui raport care se va depune la dosarul instanței de judecată. Din acest raport trebuie să reiasă faptul că părinții biologici au fost consiliați cu privire la efectele adopției.

Pentru a se încheia cu succes procedura adopției, părintele biologic trebuie să își dea consimțământul însă, dacă acesta refuză în mod nejustificat, puteți solicita instanței de judecată să suplinească acordul acestuia.

Prin procedura de adopție puteți solicita ca viitorul copil adoptat să vă poarte numele de familie. De asemenea, puteți solicita ca Serviciul de stare civilă – Direcția locală de evidență a persoanelor, să întocmească un nou act de naștere al adoptatului, prin care să se precizeze noul nume de familie, iar adoptatorul să figureze în calitate de părinte firesc al celui adoptat.

❇️ Condiții generale pentru ca adopția să se poată materializa:

Ca adoptator, trebuie să aveți capacitate deplină de exercițiu;

Să existe o diferență de vârstă de minimum 18 ani între adoptator și adoptat;

Să nu vă aflați în vreuna dintre situațiile ce reprezintă impedimente la adopție:

o Impedimente rezultate din rudenia colaterala de gradul al II-lea;

o Impedimente rezultate din filiația firească;

o Impedimente rezultate dintr-o adopție anterioara;

o Impedimente rezultate din calitatea de soți sau de foști soți a adoptaților;

o Boala psihica si handicapul mintal al adoptatorului.

⚠️ Aceste impedimente necesită o abordare mai detaliată și poate fi analizată raportat la speța voastră concretă. Pe cale de consecință, în cazul în care considerați că vă aflați în vreunul dintre aceste impedimente, vă rugăm să ne contactați cu încredere la datele de contact afișate la finalul articolului.

❔ Cum trebuie să procedați?

1) În primul rând, trebuie să formulați o cerere de încuviințare a adopției (această cerere va îndeplinii condițiile prevăzute de dispozițiile art. 194 C. proc. civ. – părțile în proces vor fi adoptatorul în contradictoriu cu părinții firești ai celui adoptat și vor avea calitatea de petent-intimat/i)

2) La această cerere se vor atașa:

– Certificatul de naștere al copilului, în copie;

– Certificatul de naștere al adoptatorului, în copie;

– Certificatul de căsătorie al adoptatorului, în copie;

– Certificatul de naștere privind starea de sănătate a copilului, eliberat de către o unitate

publică care a fost nominalizată de către direcția de sănătate publică;

– Certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului (eliberat de medicul de

familie)

– Raportul de consiliere al părinților biologici;

– Raportul de consiliere a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani (în vederea exprimării

consimțământului)

– Cazierul judiciar al adoptatorului;

3) ✉️ Cererea se depune la tribunalul în a cărui rază teritorială se află domiciliul adoptatului.

Această acțiune în justiție, este scutită de taxă de timbru!

De asemenea, puteți adopta și o persoană majoră.

În această situație, procedura este mai simplă, condițiile de îndeplinit fiind:

– Adoptatorul să aibă capacitate de exercițiu deplină;

– Diferența de vârstă să fie de minimum 18 ani;

– Să se facă dovada de adoptator că s-a implicat în creșterea adoptatului atunci când acesta era

minor;

– Nu este necesară îndeplinirea vreunei proceduri prealabile;

– Nu este necesar consimțământul părinților firești ai adoptatului.

Daca aveți o situație similară, pentru a vă asigura că ați înțeles ce aveți de făcut, nu ezitați sa mă contactați la numărul de telefon 0721.219.108 sau la adresa de e-mail: avocat@raicuionica.ro

De asemenea, vă pot ajuta în asistarea cât și în reprezentarea în fața instanței sau a altor instituții.

Ai o problemă juridică?

Apelează cu încredere la doamna avocat Raicu Ionica pentru a găsi soluțiile juridice și legale pentru tine.

Scrie pe whatsapp
Suntem aici pentru a te ajuta
Bun venit pe site! Cum te putem ajuta?