Cum se face contestația la executare

Contestaţia la executare reprezintă mijlocul procedural prin intermediul căruia puteţi obţine desfiinţarea măsurilor ilegale de urmărire silită. Astfel, în termen de doar 15 zile de la primire, aveţi posibilitatea formulării contestaţiei împotriva executării silite precum şi împotriva oricărui act de executare, în calitate de persoană interesată sau vătămată prin executare.

Obiectul contestației împotriva executării silite poate fi orice neregularitate procedurală săvârșită cu prilejul activității de urmărire silită: nerespectarea formelor prevăzute de lege pentru încunoştiinţarea debitorului despre declanşarea urmăririi silite, alegerea formei de executare, prescripţia dreptului de a cere executarea silită, perimarea executării,modul de realizare a publicităţii prevăzută de lege pentru realizarea licitaţiei, timpul în care se putea face urmărirea silită etc.

Contestaţiile la executare pot avea ca obiect şi împărţirea bunurilor proprietate comună.

În cazul în care consideraţi că sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executor şi nu aţi uzat de procedura prevăzută de art. 2811 din Codul de procedură civilă, puteţi formula contestaţie la executare, cunoscută şi sub denumirea de contestaţie la titlu.

De asemenea, puteți recurge la procedura contestaţiei la executare şi în cazul în care organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.

În situaţia în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, puteţi invoca în cadrul contestaţiei la executare şi ”apărări de fond împotriva titlului executor, dacă legea nu prevede în acest scop altă cale de atac”.

Se mai poate formula contestaţie la executare şi în situaţia în care aveți calitatea de terţ faţă de raportul juridic dintre creditor şi debitor, cu condiţia să demonstraţi un interes sau că prin actele de executare întocmite aţi fost vătămat.

Contestaţia la executare se poate formula în termen de 15 zile de la data când:

  • ați luat la cunoștință de actul de executare pe care doriți să îl contestați;
  • ați primit comunicarea sau înștiințarea privind înființarea popririi;
  • ați primit încheierea de încuviințare a executării sau somația, iar în cazurile în care nu ați primit încheierea de încuviințare a executării și nici somația, sau executarea se face fără somație, termenul de contestație curge de la data la care ați luat la cunoștință.

Neintroducerea contestaţiei în termenul menţionat mai sus nu vă împiedică să vă realizaţi dreptul pe calea unei cereri separate, în condiţiile legii.

Contestaţia privind lămurirea înţelesului întinderii sau aplicării titlului executoriu o puteţi face oricând înăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.

Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani.

Contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută pentru judecata în primă instanţă care se aplică în mod corespunzător.

Instanța competentă conform art. 714 Cod pr.Civ poate fi, după cum urmează:

(1) Contestația se introduce la instanța de executare;

(2) În cazul urmăririi silite a imobilelor, al urmăririi silite a veniturilor generale ale imobilelor, precum și în cazul predării silite a bunurilor imobile, dacă imobilul se află în circumscripția altei curți de apel decât cea în care se află instanța de executare, contestația se poate introduce și la judecătoria de la locul situării imobilului;

(3) Contestația privind lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la instanța care a pronunțat hotărârea ce se execută. Dacă o asemenea contestație vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicție, competența de soluționare aparține instanței de executare.

În cazul în care vi se admite contestaţia la executare, instanţa, după caz, va anula actul de executare contestat sau va dispune îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea executării însăşi, anularea ori lămurirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată.

Efectele admiterii contestaţiei la executare în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită implică și dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare.

Mai jos aveți unul dintre multele cazuri ale cabinetului nostru, în care a obținut în instanță anularea unei executări silite pornite abuziv de către o societatea de recuperări creanțe împotriva clientului nostru, astfel, debitorul nu mai poate fi obligat să plătească niciun ban din datoria în valoare de 11.598,35 LEI.

Ai o problemă juridică?

Apelează cu încredere la doamna avocat Raicu Ionica pentru a găsi soluțiile juridice și legale pentru tine.

Scrie pe whatsapp
Suntem aici pentru a te ajuta
Bun venit pe site! Cum te putem ajuta?