Despre executarea silită pe înțelesul tuturor

Ce presupune executarea silită?

– Presupune existența unui titlu executoriu (adică un contract, o hotărâre definitivă etc);

– Cel obligat la plată (sau la predarea unui bun ori desființarea unei lucrări etc)nu-și execute obligația de bună voie;

– Existența unei cereri adresate executorului judecătoresc de către creditor.

Cine realizează executarea silita?

– Numai executorul judecătoresc (sau executorul fiscal, pentru obligațiile bugetare).

Ce bunuri se pot executa?

Sume de bani (prin poprirea lor);

Predarea unui bun sau dreptului de folosință a unui bun (bunuri mobile sau imobile);

Desființarea unei construcții, plantații sau altei lucrări. ⛺️

⛔️Ce bunuri/venituri nu se pot executa?

– Venituri realizate din șomaj;

– Venituri realizate din pensii private;

– Venituri necesare diagnosticării ori tratării afecțiunilor;

– Veniturile destinate întreținerii persoanelor aflate în îngrijirea debitorului;

– Venituri necesare pentru învățământului obligatoriu ori pentru începerea și continuarea studiilor postliceale, universitare și postuniversitare;

– Veniturile realizate din bursele de studii sau diurnele;

– Veniturile destinate traiului decent, hranei, transportului, sănătății ori nevoilor locative;

– Alimentele necesare datornicului şi persoanelor pe care le are în întreţinere şi nici bunurile ce servesc la exercitarea ocupaţiei şi profesiei debitorului

– Bunurile de uz casnic, mobilier şi alte similare, necesare datornicului şi familiei sale, pentru a putea să aibă un trai decent;

– Obiectele de cult şi nu se vor executa silit nici scrisorile, fotografiile şi tablourile de familie, vehiculele sau combustibilul necesar calculat pentru trei luni de iarnă

❓Ce calitate puteți avea în procedura executării silite?

1) sunteți persoana executată silit sau

2) sunteți persoana care solicită executarea silită a debitorului.

1. Dacă sunteți persoana executată silit:

Acest lucru presupune ca dumneavoastră sa aveți calitatea de debitor(adică cel care trebuie: dea o sumă de bani, să predea un bun sau să desființeze o lucrare etc.)

Cel care a cerut să fiți executat silit este creditorul.

Potrivit procedurii executării silite, creditorul, în baza unui titlu executoriu (adică un contract, o hotărâre definitivă etc) s-a adresat executorului judecătoresc cu o cerere scrisă prin care solicită să demareze executarea silită împotriva dvs.

Deci creditorul cere ca dvs. să fiți executat și nu executorul judecătoresc. Acesta doar face ceea ce creditorul îi solicită.

Acesta (creditorul), cere ca dvs. să fiți obligat pe cale legală, ”să dați socoteală”, prin plata forțată a sumelor de bani pe care trebuia să le achitați în baza titlului executoriu sau, după caz, să predați bunul sau să desființați lucrarea.

În primă fază, executorul vă trimite o somație prin care vă aduce la cunoștință că aveți posibilitatea să achitați (sau de la caz la caz, să predați, să desființați etc) de bună voie și într-un anumit termen (de regulă 1-15 zile), cele solicitate de creditor.

Dacă nu vă conformați acestei somații (din diferite motive), în următoarea etapă executorul va putea să vă vândă bunurile, să vă blocheze conturile bancare etc.

La sumele de bani inițiale se pot adăuga penalități și/sau cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare etc.

☂️ Ce este de făcut? Cum vă puteți apăra?

Puteți contracara acțiunile creditorului, prin formularea CONTESTAȚIEI LA EXECUTARE SILITA.

⚡ Notă: La momentul formulării contestației la executare, trebuie să aveți în vedere că aceasta se poate formula doar într-un anumit termen. De exemplu, puteți formula contestație în termen de 15 zile de la momentul comunicării înștiințării de înființare a popririi. Momentul comunicării este dat de data plicului. Formularea contestației peste termen poate conduce la respingerea acesteia ca tardiv formulată!

❤️ Sfat: Păstrați plicul cu care v-a fost comunicată înștiințarea popririi!

Prin formularea contestației la executare, legea vă oferă posibilitatea de a vă apăra împotriva unei executări silite nelegale, dar și a abuzurilor creditorului.

Dacă nu formulați contestația la executare, pierdeți dreptul de a vă apăra!

Cel mai frecvent exemplu este cel al creanței, care se prescrie în termenul general de 3 ani. Cel în drept să ceară plata (creditorul), trebuie să o facă în acest interval. Cu toate acestea, creditorul se poate adresa executorului judecătoresc cu o cerere de executare a debitorului și după acest termen, iar executorul va pune în executare titlul chiar dacă acesta este prescris. Astfel, debitorul se trezește că este executat pentru o creanță prescrisă. Dacă nu formulează CONTESTAȚIA LA EXECUTARE, acesta pierde dreptul de a se apăra. Mai concret, în termeni juridici, de a cere ca instanța să constate că acea creanță este prescrisă.

Instanța nu poate să constate din oficiu că acea creanță este prescrisă pentru simplul motiv că legea nu îi permite, deci debitorul nu poate rămâne în pasivitate, acesta putând să se apere doar prin formularea unei contestații la executare.

Există și alte situații în care, în calitate de debitor, trebuie să vă apărați împotriva abuzurilor creditorilor. Fie că aceștia o fac din eroare sau în mod intenționat. Au existat situații în care debitorilor li s-au cerut de două ori aceeași plată.

Pe cale de consecință, prin CONTESTAȚIA LA EXECUTARE, ca debitor, dvs. vă puteți apăra folosind toate mijloacele de apărare pe care le aveți la îndemână. Fie prin invocarea unor excepții (excepția prescripției, lipsa calității procesuale etc), fie prin invocarea altor motive de fond. Există o multitudine de situații care pot determina admiterea contestației, astfel că nu ne putem limita la doar câteva exemple.

2. Dacă sunteți persoana care doriți să executați silit debitorul:

Presupune că situația prezentată la punctul 1 se inversează, în sensul că dvs. aveți calitatea de creditor și cereți să: vi se dea o sumă de bani, să vi se predea un bun sau să vi se desființeze o lucrare etc).

De asemenea, presupune ca dvs. să aveți un titlu executoriu (adică un contract, o hotărâre definitivă etc) și doriți să concretizați pretențiile pe care le aveți, întrucât debitorul nu dorește de bună voie să se conformeze, astfel, vă adresați unui executor judecătoresc care să-l oblige pe debitor să facă ceea ce scrie în titlu executoriu.

În acest sens, veți formula o cerere în care se vor indica:

– Datele de identificare ale dvs.;

– Datele de identificare ale debitorului;

– Obiectul creanței și valoarea;

– Modalitatea în care se va face executarea;

– Semnătura;

Se vor anexa la cerere:

– Dovada taxei judiciare de timbru;

– Titlul executoriu (adică un contract, o hotărâre definitivă etc);

De asemenea, pentru ca executorul să vă ajute cu punerea în executare a titlului, acesta percepe un onorariu. Acest onorariu poate fi diferit, în funcție de onorariile percepute de fiecare executor.

⚠️ În primă fază, cheltuielile de executare sunt suportate de creditor. Dacă debitorul este solvabil (are bani în conturi, bunuri proprietate personală etc), acesta va fi obligat la plata cheltuielilor de executare.n

Probleme cu executarea silită?

Daca aveți o situație similară, pentru a vă asigura că ați înțeles ce aveți de făcut, vă recomandăm să apelați la un avocat care să vă asiste sau să vă reprezinte, ori cel puțin să vă consulte cu privire la situația dvs. De asemenea, nu ezitați sa mă contactați la numărul de telefon 0721.219.108 sau la adresa de e-mail: avocat@raicuionica.ro

Vă pot ajuta în asistarea cât și în reprezentarea în fața instanței sau a altor instituții

Ai o problemă juridică?

Apelează cu încredere la doamna avocat Raicu Ionica pentru a găsi soluțiile juridice și legale pentru tine.

Scrie pe whatsapp
Suntem aici pentru a te ajuta
Bun venit pe site! Cum te putem ajuta?