Sponsorizarea: oportunități și beneficii

Contractul de sponsorizare este un acord încheiat un sponsor și un beneficiar, având scopul de a-l sprijini pe acesta în activitățile desfășurate prin sume de bani sau în natură prin diverse produse sau servicii. Beneficiarul poate fi o persoana fizică sau o persoană juridică fără scop lucrativ care desfășoară o activitate în domenii precum activități sportive, culturale, artistice, educative, umanitare etc. Acest contract trebuie încheiat în formă scrisă și poate fi adus la cunoștința publicului prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii companiei de către beneficiarul sponsorizării sau de către sponsor.

Potrivit prevederilor Codului Fiscal, cheltuielile cu sponsorizările sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit. Cu toate acestea, Compania poate scădea din impozitul pe profit datorat sumele reprezentând sponsorizările acordate, în cazul în care următoarele condiții sunt cumulativ îndeplinite:

  • Sponsorizările sunt efectuate potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea;
  • Cheltuielile cu sponsorizarea sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri a Companiei;
  • Cheltuielile cu sponsorizarea nu depășesc 20% din impozitul pe profit datorat de Companie.

Așadar, în cazul în care condițiile de mai sus sunt îndeplinite, compania plătește către bugetul de stat impozitul pe profit minus suma care reprezintă contravaloarea sponsorizarii (prin deducerea acesteia din suma datorată cu titlul de impozit pe profit).

În ceea ce privește taxa pe valoare adaugată, nu se colectează TVA pentru bunurile/serviciile acordate în mod gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare, dacă valoarea totală a acestora într-un an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie (o,3%) din cifra de afaceri a Companiei.

Nici Codul Fiscal si nici Legea privind Sponsorizarea nu menționează o anumită sumă în limita căreia pot fi făcute sponsorizările iar legislația fiscală limitează numai valoarea creditului fiscal – adica a sumei ce se poate fi dedusă din valoarea impozitului pe profit datorat către bugetul statului – de care pot beneficia companiile ce efectueaza sponsorizări.

Ai o problemă juridică?

Apelează cu încredere la doamna avocat Raicu Ionica pentru a găsi soluțiile juridice și legale pentru tine.

Scrie pe whatsapp
Suntem aici pentru a te ajuta
Bun venit pe site! Cum te putem ajuta?