Totul despre partaj

Partajul este una dintre cele mai întâlnite situații, indiferent că este vorba despre bunurile comune dobândite în timpul căsătoriei sau despre bunurile transmise moștenitorilor în urma unui deces. Prin partaj, fiecare coproprietar devine unic proprietar al unui bun sau a unei porțiuni din ceea ce se împarte.

Partajul se soluționează ulterior sau odată cu divorțul pe cale notarială (prin bună învoială) sau pe cale judiciară (prin hotărâre judecătorească).

Evident, și partajul are propriile sale costuri cum ar fi:

 • taxa judiciara de timbru – în conformitate cu legislația în vigoare, cererile de partaj se taxează cu o sumă corespunzatoare unui procent de 3% din valoarea masei partajabile;
 • onorariul pentru avocat, dacă soții beneficiază de servicii avocațiale;
 • expertiza – în cazul în care partajul se realizează fără înțelegerea părților. Important este de reținut cu cât bunurilor imobile și mobile sunt mai variate, cu atât sunt necesari mai mulți experți, și, implicit, mai multe costuri.

Regulile privitoare la modul de împărțire conform art. 676 C.civ.:

(1) Partajul bunurilor comune se va face în natură, proporțional cu cota-parte a fiecărui coproprietar;

(2) Dacă bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil în natură, partajul se va face în unul dintre următoarele moduri:

a) atribuirea întregului bun în schimbul unei sulte (suma de bani), în favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora;

b) vânzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neîntelegere, la licitație publică, în condițiile legii, și distribuirea prețului către coproprietari proporțional cu cota-parte a fiecăruia dintre ei.

Sunt excluse din partaj și păstrate în patrimoniul celui care le deține bunurile sub denumirea de bunuri proprii. Fac parte din această categorie de bunuri proprii:

 • bunurile dobândite înaintea căsătoriei;
 • bunurile primite prin moștenire de la lege sau prin testament;
 • bunurile donate dacă cel care le donează nu a precizat că aparțin amândurora;
 • bunurile și efectele personale sau cele destinate exercitării profesiei;
 • premiile și recompensele;
 • manuscrisele literare și științifice;
 • schițe sau proiecte artistice ori alte asemenea creații intelectuale strict personale;
 • indemnizația de asigurare sau despăgubire pentru pagube pricinuite persoanei;
 • valoarea care reprezintă și înlocuiește un bun propriu sau bunul în care a trecut această valoare.

Modalităţile de partajare sunt:

 • în natură, proporţional cu cota;
 • parte a fiecărui coproprietar ce va fi stabilită;
 • atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unuia din soți/foștii soți/moștenitori, la cererea acestora;
 • vânzarea bunului şi distribuirea preţului: vânzarea bunului se face în modul stabilit de părți, iar în caz de neînţelegere, prin licitaţie publică, în condiţiile legii, iar distribuirea preţului se va face în conformitate cu cotele stabilite de comun acord sau de către instanță.

Partajul sau împărțeala este modalitatea care pune capăt stării de indiviziune prin împărțirea bunurilor aflate în coproprietate și care are ca efect înlocuirea retroactivă a cotei-părți din bunurile supuse partajului, cu drepturi exclusive ale coindivizarilor asupra acestor bunuri, determinate în materialitatea lor.

Partajul succesoral: Obiectul partajului succesoral îl constituie, în principiu, numai bunurile asupra cărora poartă drepturile reale ale defunctului transmise asupra moştenitorilor.

Persoanele care pot cere împărțeala moștenirii sunt:

 • coindivizarii (moștenitorii legali și legatarii universali sau cu titlu universal);
 • succesorii în drepturi ai coindivizarilor;
 • creditorii personali ai coindivizarilor pot cere împărțeala sau continua acțiunea de împărțeală promovată de coindivizarul debitor, pe calea acțiunii oblice, dreptul de a cere ieșirea din indiviziune neavând caracter exclusiv personal;
 • creditorii mostenirii/succesiunii pot cere partajul pe cale oblică, deoarece se afla într-o situație asemanatoare celei a creditorilor personali ai succesorilor.

Dacă aveți nevoie de ajutorul unui avocat în gestionarea unei situații de partaj, nu ezitați să ne contactați!

Ai o problemă juridică?

Apelează cu încredere la doamna avocat Raicu Ionica pentru a găsi soluțiile juridice și legale pentru tine.

Scrie pe whatsapp
Suntem aici pentru a te ajuta
Bun venit pe site! Cum te putem ajuta?