Restituirea taxei auto. Termen de depunere a cererilor: 31 august 2018

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului cu nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbru de mediu pentru autovehicule, românii pot cere restituirea taxelor auto pe cale administrativă. Actul normativ este în vigoare de la 7 august 2017.

Beneficiarii acestei ordonanțe sunt contribuabilii care au achitat respectivele taxe și care nu și-au primit banii înapoi până la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență.

Aceștia trebuie să ceară în scris organului fiscal competent până la data de 31 august 2018, sub sancțiunea decăderii, restituirea sumelor achitate și dobânzilor aferente acestora (de la data plății până la data încasării efective).

Dreptul contribuabililor prevăzuți la alin. (1) (adică cei menționați mai sus – n. red.) de a cere restituirea se naște de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa (…) cererile de restituire se depun sub sancțiunea decăderii până la 31 august 2018”, scrie cu exactitate în actul normativ.

Cererea de restituire trebuie depusă la organele fiscale competente (structurile de specialitate din cadrul Fiscului cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate lor). Aceasta NU mai trebuie însoțită de documentul doveditor al plății uneia dintre fostele taxe auto și nici de copiile cărții de identitate a mașinii și a certificatului de înmatriculare. Practic, cererea de restituire este unicul document necesar la solicitarea banilor. Însă, dacă încă aveți documentele dovetitoare ale plății în posesie, este bine să le atașați la dosar, incluzând și chitanța fiscală sau ordinul de plată și extrasul de cont care să ateste efectuarea plății taxelor auto.

Descarcă cererea de restituire aici: model-cerere-restituire

Restituirea sumelor se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, după cum urmează:

    • Pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa de poluare pentru poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018;
    • Pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

În cazul în care contribuabilii nu sunt de acord cu decizia emisă de organul fiscal privind restituirea banilor, aceștia o pot contesta în 45 de zile de la comunicare. Mai mult, dacă nu sunt de acord nici cu soluționarea contestațiilor, cei interesați pot înainta o acțiune în instanță de contencios administrativ.

Important de menționat: Contribuabili pot solicita restituirea fostelor taxe până la data de 31 august 2018. Cei care vor rata acest termen – limită NU vor mai avea posibilitatea de a cere returnarea sumelor achitate!

Autoritățile au confirmat că taxele auto pot fi recuperate inclusiv dacă proprietarii și-au vândut mașinile între timp.

nnUn alt lucru important pe care trebuie să îl luați în considerare la depunerea cererii este precizarea contului bancar. Cererea care nu conține date despre contul bancar va fi respinsă. Dacă se omite indicarea contului bancar în cerere, autoritățile vor refuza restituirea, iar acest lucru este stabilit în regulile procedurale de returnare a sumelor.

Conform dispozițiilor ordonanței de urgență, șoferii au dreptul să primească și dobândă pentru banii achitați ca taxă auto. Așadar, proprietarii de mașini nu primesc doar suma pe care au achitat-o efectiv pentru una din fostele taxe auto, ci și dobânzi la aceasta. Dobânzile se vor vira în conturile solicitanților ulterior virării banilor de taxe. Acestea nu trebuie cerute în mod expres de contribuabili, ci se vor calcula și acorda din oficiu.

”După efectuarea restituirii sumelor (…), organul fiscal central competent calculează dobânda cuvenită contribuabilului în cel mult 15 zile de la data restituirii, dar nu mai târziu de termenul stabilit prin ordonanța de urgență pentru restituirea taxelor/timbrului”. Astfel, după restituirea banilor, se începe calculul dobânzilor și apoi acordarea lor.

”Dobânda cuvenită contribuabilului se calculează asupra sumei de restituit care se înmulțește cu numărul de zile aferent perioadei cuprinsă între data perceperii taxei/timbrului și data restituirii efective, și cu nivelul dobânzii prevăzute de art. 174 alin. (5) din Codul fiscal, respectiv 0,02%/zi”.

Banii pentru taxa de mediu se dau înapoi și celor care au câștigat în instanță acest drept. În cazul în care dreptul la restituirea fostelor taxe auto a fost deja stabilit printr-o hotărâre judecătorească, atunci dobânda va fi cea stabilită de instanța judecătorească – dacă s-a stabilit una.

În concluzie, dacă ați achitat taxele de mediu în trecut și încă nu ați cerut restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbru de mediu pentru autovehicule, încă mai aveți puțin timp la dispoziție pentru a formula cererea de restituire și să vă primiți banii înapoi.

Nu uitați, aveți termen până la data de 31 august 2018!

#restituireataxeiauto #taxaauto #taxademediu #taxadepoluare #taxaspecialapentruautoturisme

Ai o problemă juridică?

Apelează cu încredere la doamna avocat Raicu Ionica pentru a găsi soluțiile juridice și legale pentru tine.

Scrie pe whatsapp
Suntem aici pentru a te ajuta
Bun venit pe site! Cum te putem ajuta?