Divorțul între părți cu domiciliul în străinătate

Pentru părțile cu domiciliu în strainătate, redactăm o serie de patru articole pentru a-i informa cum pot să introducă o acțiune de divorț fără a fi prezenți în instanță. Aceste articole se referă la divorț, divorțul cu element de extraenitate, exercitarea autorității părintești și partaj.

Acțiunea de divorț este o acțiune personală, așa că, în fața instanțelor de fond, soții trebuie să se prezinte în persoană – cu excepția cazurilor prevăzute de lege, în art. 921 Cod de Procedură Civilă, în care unuia dintre soți i se aplică una dintre următoarele variante:

  • execută o pedeapsă privativă de libertate;
  • este împiedicat de o boală gravă;
  • este pus sub interdicție judecătorească;
  • are reședința în străinătate sau se află într-o altă asemenea situație, care îl impiedică să se prezinte.

Datorită modificărilor concepțiilor de viață și ale realităților socio-economice actuale, când foarte mulți cetățeni români lucrează sau locuiesc în străinătate, numărul divorțurilor la distanță a crescut considerabil.

Divorțul la distanță este acel divorț pronunțat în absența unuia sau a ambilor soți, datorită faptului că unul sau ambii soți locuiesc în străinătate.

Dacă locuiți în străinătate și vreți să divorțați fără să mai fiți nevoit să veniți în țară să introduceți acțiunea puteți angaja un avocat pentru a face acest demers în numele dumneavoastră. Atunci când locuiți în afara țării, nu este ușor să vă înfățișați în timp util la toate termenele legale stabilite de către instanță. De aceea, există o formulă simplificată prin care cetățenii români care lucrează și sunt stabiliți în străinătate pot divorța în România de la distanță.

Datorită recomandărilor Uniunii Europene și în concordanță cu legislația națională din domeniu, tot mai multe cabinete de avocatură oferă astfel de servicii necesare pronunțării unui divorț la distanță. Părțile pot comunica cu avocatul prin telefon, poștă, e-mail, whatsApp etc. Avocatul va pune la dispoziția părții tot setul de acte necesare pentru divorțul la distanță, iar partea va trebui să trimită copii ale documentelor, conforme cu originalul. După ce avocatul va primi documentele necesare se poate îndeplini formalitățile divorțului și se poate pronunța o sentință de divorț.

CUM SE POATE DIVORȚA FĂRĂ CA A FI PREZENT ÎN ȚARĂ

Partea – cetățean român cu reședința în străinătate – poate veni în țară la fiecare termen de judecată sau poate mandata un avocat pentru reprezentare, cu obligația de a face dovada reședinței în stăinătate. Mandatul dat unui avocat pentru începerea unei acțiuni de divorț este suficient pentru derularea procesului dacă partea face dovada reședinței sau a unui loc de muncă în străinătate.

Dacă partea face dovada reședinței în străinătate nu mai este necesară prezența sa la procesul de divorț.

Deși dovada locului de muncă în străinătate nu este stipulată expres în art. 921al Codului de Procedură Civilă, noi considerăm că se încadrează ca și condiție în sintagma „se află într-o asemenea situație care îl împiedică să se prezinte personal”.

Potrivit art. 85 alin.( 3) Cod procedură civilă, avocatul își justifică poziția de reprezentant printr-o procură, semnătura fiind certificată potrivit legii avocaţilor. Avocatul are dreptul să reprezinte pe baza unui contract de asistenţă juridică încheiat în formă scrisă, între avocat şi client ori mandatarul acestuia. Contractul prevede întinderile puterilor pe care clientul le conferă avocatului, iar în baza acestuia avocatul se legitimează prin împuternicirea avocaţială.

INSTANȚA COMPETENTĂ

Conform art. 915 din Codul de Procedură Civilă „cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urma locuință comună a soților.Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă nici unul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente international, este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul.

Dacă nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința în țară, părțile pot conveni expres să introducă cererea de divorț la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorț este de competența Judecătoriei Sectorului 5 al Municipiului București.”

Cu referire la teza a doua a acestui text de lege, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că „acordul părților cu privire la alegerea instanței care urmează să soluționeze acțiunea de divorț trebuie să fie exprimat expres.”( Decizia 20/2016).

În materie de divorț cu element de extraenitate, sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului European nr. 2201/2003 . În art. 3 al acestui Regulament se specifică faptul că au competența să hotărască instanțele judecătorești din statul membru pe teritoriul căruia se află:

  • reședința obișnuită a soților sau
  • ultima reședință obișnuită a soților în condițiile în care unul dintre ei încă locuiește acolo sau
  • reședința obișnuită a pârâtului sau
  • în caz de cerere comună, reședința obișnuită a unuia dintre soți sau
  • reședința obișnuită a reclamantului în cazul în care acesta a locuit acolo cel puțin 1 an imediat înaintea introducerii cererii sau
  • reședința obișnuită a reclamantului în cazul în care acesta a locuit acolo cel puțin 6 luni imediat înaintea introducerii cererii și în cazul în care acesta este fie resortisant al statului membru respectiv, fie, în cazul Regatului Unit și al Irlandei, are „domiciliul” în acel loc.

Astfel, părțile, deși s-au căsătorit în România și sunt cetățeni români, pot alege să introducă acțiunea de divorț la instanța străină în circumscripția căreia își are reședința.

Citește și celelalte articole pe acest subiect:

#divortinstrainatate #divortladistanta #divortprinavocat

Ai o problemă juridică?

Apelează cu încredere la doamna avocat Raicu Ionica pentru a găsi soluțiile juridice și legale pentru tine.

Scrie pe whatsapp
Suntem aici pentru a te ajuta
Bun venit pe site! Cum te putem ajuta?